This site is an archive of Diffractions Collective material from 2013 – 2023
For 2023 and beyond see diffractionscollective.com

image from facebook event: https://www.facebook.com/events/629099030571207/

For an Economy without Money, Thoughts on postmonetary practices

Written in

by

Guest lecturers: Ralph Heidenreich and Stefan Heidenreich

Money might be a transitory thing. At least the history of media suggests that possibility. Since computers and networks are able to track and register all transactions, money is no longer the only medium that enables us to allocate and distribute resources. And, as the current crisis shows, it comes with serious drawbacks.

Postmonetary practices could be built on different, network-based modes of distribution and allocation. This poses a series of fundamental questions. Do we need a general equivalent? What will happen to the concept of value? Can thinking machines and software become economic agents of their own? Where should the idea of property find its limits? How is the transition from our current to a different economy going to look like?
Ralph Heidenreich lives in Biberach/Riss, Germany. He is a member of the town council for the Left party and used to work as a programmer.
Stefan Heidenreich lives in Berlin. He currently teaches art theory at the Art Academy Düsseldorf, and regularly writes on media, economy, and art.
In 2015, they published their second book “Forderungen” (Demands).
 
https://vimeo.com/169073455
[CZ]
Je možné, že peníze jsou jen přechodná věc – aspoň se to tak může jevit, když pohlédneme na dosavadní dějiny médií. Od chvíle, kdy sítě a počítače jsou schopny zaznamenávat všechny proběhnuvší transakce, ztrácejí peníze svou výhradní pozici jediného způsobu alokace a distribuce zdrojů. A jak ukazuje soudobá krize, peníze mají své velké nevýhody.
Postmonetární praktiky mohou být vybudovány na principu síťí, které by podporovaly alternativní způsoby alokace a distribuce. Tento koncept nám otevírá jisté otázky: potřebujeme nějaký obecný ekvivalent peněz? Co se stane s kategorií hodnoty? Mohou se myslící stroje a softwary účastnit ekonomiky coby samostatní činitelé? Kde naráží koncept vlastnictví na svá vrozená omezení? Jak bude vypadat přerod z našeho soudobého stavu ekonomiky do stavu nového?
Ralph Heidenreich žije v Biberachu/Riss v Německu. Je členem městské rady za stranu Levice (Die Linke) a dříve pracoval jako programátor. Stefan Heidenreich žije v Berlíně. Momentálně učí teorii umění na Umělecké akademii v Düsseldorfu, a pravidelně píše na téma médií, ekonomie, a umění.
V roce 2015 společně publikovali svou druhou knihu „Forderungen.
 


Facebook event: https://www.facebook.com/events/629099030571207/

Diffract this //