This site is an archive of Diffractions Collective material from 2013 – 2023
For 2023 and beyond see diffractionscollective.com

humanitarian design lecture

Humanitarian Design and the Spirit of Capitalism

Written in

by

Guest lecturer: Mark Duffield

We live in a time of international polarisation, social breakdown and a deepening crisis of democratic representation. This crisis is all the more urgent given the political inertia it has revealed.

The talk explored the emergence of ‘humanitarian design’ in the field of disaster management from the perspective of what it tells us about contemporary capitalism.
‘Humanitarian design’ denotes a growing celebratory interest in commercially supplied objects and platforms – from emergency shelter and therapeutic foods through to biometric tagging – designed to grant individuals a new freedom, that is, to survive off-grid amidst the ruined landscapes of modern disaster zones. If disasters are laboratories of the near future, what conclusions should we draw from these developments?
Mark Duffield is Professor Emeritus at the Global Insecurities Centre, University of Bristol 
 
https://vimeo.com/193666292
 
CZ
HUMANITÁRNÍ DESIGN A PŘÍZRAK KAPITALISMU // Prof. Mark Duffield
Žijeme v době mezinárodní polarizace, společenského kolapsu a stále se prohlubující krize demokratického zastoupení. Pokud navíc vezmeme v potaz hloubku politické netečnosti, jeví se tato krize o to více naléhavá. Tato přednáška zkoumá vznik ‘humanitárního designu’ jako formy řešení katastrofických scénářů, a snaží se využít poznatky o stavu současného kapitalismu, které nám toto odvětví poskytuje.
‘Humanitární design’ je termín, který označuje stále rostoucí zájem o komerčně dodávané objekty a platformy – od nouzových krytů, až po terapeutická jídla a biometrické databáze – které se pokouší jednotlivcům nabídnout nový typ svobody, která je zde chápána jako možnost přežít mimo síť, v rozvalinách moderních katastrofických zón. Pokud je katastrofa jistou formou laboratoře, která nám umožňuje nahlédnout realitu blízké budoucnosti, nabízí se otázka: jaké poznatky z ní lze získat a využít?
 


Facebook event: https://www.facebook.com/events/318818665166709/

Diffract this //